Obrotowe REALITY

Najlepszym słowem charekteryzującym Reality jest dopasowanie. Formę krzesła zsynchronizowaliśmy z użytymi do jego produkcji materiałami, ich faktury - z kolorami oparć i tapicerki, a zamontowane mechanizmy - z różnorodnymi przeznaczeniami krzesła. W ten sposób uzyskaliśmy w pełni zharmonizowany i funkcjonalny produkt.